Paliwo z oleju

Paliwo z oleju

W 2013 r. poszerzyliśmy swoją działalność z zakresu eksportu oraz importu hurtowego oleju rzepakowego.

W Polsce podstawową rośliną oleistą do produkcji biopaliwa jest rzepak. Rzepak służy jako surowiec do produkcji biodiesla stosowanego zazwyczaj zamiast, lub w połączeniu z olejem napędowym do silników Diesla. Paliwo to nie jest czystym olejem rzepakowym, lecz jest przetworzone chemicznie. Znanych jest kilka metod produkcji biopaliwa z olejów roślinnych, jednak na skalę przemysłową zastosowanie znalazła głównie metoda transestryfikacji.

Biopaliwo powstałe z rzepaku posiada wiele zalet, takich jak:
* możliwość mieszania się w dowolnych proporcjach z olejem napędowym
* obniżona emisja tlenku węgla (CO) i niespalonych węglowodorów (HC)
* obniżona emisja cząstek stałych od 10 do ok 60%
* praktycznie nie zawiera związków siarki
* biodiesel nie jest wybuchowy
* może być stosowany w niskich temperaturach – w zależnosci od wersji biodiesla